1. Bestem hvilket utslagssted du vil spille fra.

2. Gå inn i tabellen (under) for dette utslagsstedet og finn ditt handicap.

3. I kolonnen til høyre under "Spillehcp" kan du lese av ditt spillehandicap på denne banen.