Program 2017

Dato

Aktivitet

Ansv.

3/5

Stableford / Trening og presentasjon av program

Heidi

10/5

Scramble og/eller presentasjon av dame kolleksjon.

Jorunn

24/5

Stableford (rosa ball)eidi

Torunn

27/5

Pink Cup

Alle

31/5

Scramble

Heidi

7/6

Stableford

Jorunn

?

Ladies tour inviterer Sunnmøre GK damer og damer i nerliggende klubber.

Stb.ford turnering over 18 hull start kl 13.00

Mat og premieutdeling i klubbhuset etter turneringen.

Alle

14/6

Scramble alle invitere med en mann – ta med kake

Torunn

21/6

Stableford

Heidi

28/6

Texas Scramble / premie utdeling – sommeravslutning – ta med kake (Torunn)

Jorunn

5/7

Stableford – legg skorekort i postkasen

Ferie

12/7

Stableford – legg skorekort i postkasen

Ferie

19/7

Stableford – legg skorekort i postkasen

Ferie

26/7

Stableford – legg skorekort i postkasen

Ferie

2/8

Scramble

Jorunn

9/8

Greensome

Torunn

16/8

Scramble

Heidi

23/8

Stableford

Torunn

30/8

Scramble

Heidi

6/9

Flaggspill.

Jorunn

13/9

Stableford

Torunn

20/9

Scramble

Jorunn

27/9

Stableford avslutningsturnering / premieutdeling

(tellende runde alle registrerer runden etter spill)

Heidi

06/10

Årsfest Damegruppen kl 19.00

Ledergruppen

Lidt tilpasninger av planen i forhold til vær og føre forhold kan forekomme J

 

Vi starter kl. 17:30.

Det spilles 9 hull.

Alle spillere skal melde seg på i Golf Box.

Alle som ikke har 36 eller mindre i HCP kan spille fra grønn tee / kort rød tee og likevel delta på like vilkår i konkurrensen.

Alle Stableford konkurranser er HCP tellende og skal registreres.

Adrian har trening for damer fra kl 16:30 -17:10 pris kr 100,- pr gang eller kr 1000,- pr år. (betales kr 1000,- vil det også være mulighet for å delta på andre treninger i løpet av året.) - Påmelding

Damer deltar i turneringskomiteen på Pink Cup og hjelper til med å samle så mange penger inn som mulig.

Hvis vi skal vi forsvare vår tittel i Lagserien i 2017 må vi skaffe sponsor eller betale selv som i fjor.

Vi legger opp til frivillig sponsoring kr 100,- for de som vil hvis vi ikke får sponsor. Innbetales til Golfdamenes konto.  Opplyses i mail.


 

Styret for dame gruppen

 

Navn

Mobil

Mailadr.

Leder

Heidi Post

48996541

heidi.post@gmx.com

Kasserer

Jorunn Berget Lien

41224829

jkb-lien@online.no

Onsdags

leder

Torunn L. Linnes

92411933

torunn.l.linnes@himolde.no

 

Valgkomité

Mette Bolsønes / Liv Hovden

97738753

94983241

bolsi@online.no

livdagny@icloud.com

 

Statutter:

Leder og valg komité er på valg på år med par tal, Kasser og Onsdagsleder er på valg på år med oddetall.

 

Mål for damegruppa i Molde GK:

  • Fri deltakelse for alle damespillere i Molde GK uansett alder og HCP
  • Få så mange damer med som mulig på onsdagsgolfen bidra til hyggelig samvær.
  • Det skal være lav terskel for å være med på damegruppa.
  • Arbeide for å få sosialt aktivt miljø i golfklubben.
  • Skape kontakt med andre Damegrupper i fylket 

Dugnad

·         Blomsteransvar på avtalte bed og vask av klubbhuset. Totalt 9 timer per person. Skriv deg i permen i klubbhuset. (ta evt. kontakt hus komitéen)

·         Jobbe i golfbua.

·         Ved behov kan damegruppen stille mannskap til kiosk salg på turneringshelger.

Hus komitéen administrerer dette.

·         Ellers vil det bli vanlig dugnad eller kr 1000,- i dugnad avgift til klubben.