Utleie av golfbil

Booking av golfbil gjøres gjennom golfbox. Det er viktig å booke riktig mengde tid slik at neste som leier ut ikke behøver å vente.

Hvis du skal låne bilen i 2 timer, må du bestille 4 halvtimer.

Pris for utleie:

9 hull: kr. 200,-

18 hull: kr. 300,- 

Betaling kan gjøres gjennom VIPPS.

 1. Trykk "buy and pay”

 2. Søk Molde golfklubb

 3. Blad ned til “leie av goflbil” og velg artikkelen du ønsker.

Reglement for leie av golfbiler på Molde Golfklubb.

 1. Dette reglement aksepteres ved mottak av nøklene til golfbilen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

 2. Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.

 3. Leietaker er ansvarlig for nøkkel inntil den har mottatt av Administrasjon/Proshop. Kostnad for tap av nøkkel pålegges leietaker. 

 4. Golfbilen er leietakers ansvar. Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden. Golfbilen skal bare benyttes når leietaker er til stede. Bilen skal bare brukes på MGK:s område. Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer, og det er ikke tillatt at stå bakpå bilen under kjøring.

 5. Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved framføring av bil på offentlig vei.

 6. Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av en golfrunde.

 7. Golfbilen skal så långt det er mulig benytte veier og stier på banen. Kjøring på fairways og rought skal skje med varsomhet og omtanke. Bilen skal parkeres i god avstand til green, og det er under ingen omstendighet tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.

 8. Ved endt leieperiode skal golfbilen umiddelbart settes på sin plass, låses og bilen skal ryddes og eventuelle feil eller mangler skal meldes til administrasjonen.