Ny styreleder

På Molde golfklubbs årsmøte 19.februar ble Knut Sverre Berge valgt som ny styreleder.

 

Slik er styret sammensatt for kommende år:

  • Knut Sverre Berge - Styreleder

  • Dyre Halse - Nestleder

  • Tone Åbelvold - Styremedlem

  • Odd Einar Gussiaas - Styremedlem

  • Arnfinn Bringslid - Styremedlem

  • Hanne Buch Sporsheim - Varamedlem

  • Viggo Valseth - Varamedlem


På årsmøtet møtte rundt 30 stk. Ordinære årsmøtesaker.

En fremmet sak fra styret om ny kategori "Greenfeemedlemsskap" ble vedtatt.


Velfortjent heder til utgående styremedlemmer. Ajdin Rizvo, Heidi Post og Espen Skarsvåg.

Tone Åbelvold overrakte blomster på vegne av styret

Tone Åbelvold overrakte blomster på vegne av styret

TINGH