Innkalling til årsmøte 19. februar

Velkommen til årsmøte i klubbhuset på Eikrem tirsdag 19. februar kl. 18:00.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5. februar 2019.

Forslag og evt. saksgrunnlag sendes til post@moldegolf.no

Fullstendig sakliste og sakspapirer blir gjort tilgjengelig en uke før årsmøtet på websidene www.moldegolf.no

SAKSLISTE (pr. 18.jan.)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede

  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

  4. Behandle MGKs årsmelding

  5. Behandle MGKs regnskap i revidert stand

  6. Fastsette medlemskontingent

  7. Vedta MGKs budsjett

  8. Behandle MGKs organisasjonsplan

  9. Valg

Velkommen til årsmøte!
Hilsen styret i Molde Golfklubb

TINGH