Medlemsmøte 21. oktober

Mandag 21.oktober gjennomførte Molde Golfklubb medlemsmøte. Tilstede var omlag 40-50 personer, noe som må kunne sies å være et godt oppmøte.

 
Tommy presenterer turdestinasjon 2020

Tommy presenterer turdestinasjon 2020

På agendaen for kvelden stod følgende saker:

  • Ny klubbsekretær

  • Statistikk fra årets sesong

  • Klubbens strategi

  • Økonomi

  • Juniorgolf/VTG

  • Greenkeeper informerer om bane

  • Tommy informerer om turneringer og turdestinasjon 2020

Ny klubbsekretær

Klubbsekretær informerer om sin rolle og noen få målsetninger for neste sesong. Deriblant hullsponsorer på alle hull og et ønske om å gjennomføre flere VTG-kurs.

Statistikk fra sesongen

Klubbsekretær og Tommy presenterte noen statistikker fra årets sesong. Det var en relativt hyggelig lesning, det har vært en stor økning i antall startider på banen i år. Det spekuleres i om noe av årsaken kan være at medlemmene i år har vært dyktigere på å registrere starttider når de går ut.

 
Årets ti på topp, flest runder spilt. Enkelte har mer tid enn andre, noe klubben selvfølgelig syntes er stor stas.

Årets ti på topp, flest runder spilt. Enkelte har mer tid enn andre, noe klubben selvfølgelig syntes er stor stas.

En relativ stor økning i antall registrerte starttider i 2019.

En relativ stor økning i antall registrerte starttider i 2019.

Klubben strategi

Styremedlem Dyre Halse presenterer klubbens strategi. Han presenterer klubbens styrker, svakheter, trusler og muligheter, en såkalt SWOT - analyse.

Økonomi

Styreleder Knut Berge presenter klubbens økonomi. Som han selv sier er det i år som tidligere, en relativt dyster lesning. Noe av årsaken skyldes dårlige avgjørelser på tidligere innkjøp, det skal heller ikke legges skjul på at Golfbua har vært en stor utgiftspost, med nedskrivinger på varelageret. Knut forsøker likevel å være positiv om situasjonen, han forklarer at klubben har vært gjennom lignende episoder tidligere og vi har klart å funnet løsninger.

Juniorgolf/VTG

Tone og Knut har vært i møter med Ålesund Golfklubb i håp om å finne løsninger på et samarbeid om juniorgruppen. Ingenting er fastslått enda, men vi håper et samarbeid kan bære frukter for begge parter.

Det er også et ønske om å arrangere flere VTG kurs neste sesong. I år ble det gjennomført 3 kurs, kursene ble også holdt relativt sent med datoer i mai, juni og august. Det er ønskelig å få gjennomført kurs tidligere, slik at VTG - medlemmene kan dra nytte av hele golfsesongen.

Greenkeeper informerer

Greenkeeper Astor Vevang spør medlemmene på møtet om de er fornøyde med årets baneforhold. Responsen er høylytt klapping og jubel. Vi har hatt fantastisk baneforhold gjennom store deler av sesongen, dette understrekes med at vi har holdt banen oppe til 20 oktober.

Astor skryter også av dugnadsinnsatsen blant medlemmer, det er ikke til å legge skjul på at denne innsatsen er uvurderlig. Uten innsatsen ville vi ikke vært i nærheten av å ha hatt vår flotte bane.

Det har blitt gjort lite forandringer på banen i år, bortsett fra kapping av flere trær. Til neste sesong er det et ønske å få fylt på mer sand i ulike bunkere.

Tommy informerer om turneringer og tur 2020

Bilde3.png

Årets turneringssesong har vært en stor suksess. Oppmøte på Molde Kino season challenge er rett og slett meget imponerende, vi håper på økt oppslutning allerede neste sesong.

Informasjon om neste års tur ligger i egen nyhetsfane på klubbens hjemmesider.

En stor takk til alle som møtte opp, nå står Winter Tour og innendørssesongen for tur.

Svein-Tore Fossum