Søndag 20.oktober stengte vi banen for i år.

Da var utesesongen over for i år. Molde Golfklubb og medlemmene har hatt en flott sesong med et svært høyt antall registrerte runder blant våre spillere. Klubben er kjempe fornøyd med årets sesong og det er slettest ikke verst å ha flotte spilleforhold til sent i oktober måned.

En stor takk må rettes til alle som har bidrar med mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Uten innsatsen hadde det mest sannsynlig ikke vært noen klubb, vi hadde ihvertfall ikke hatt de flotte baneforholdene.

Greenkeeper Astor Vevang lufter greenen på hull 8

Greenkeeper Astor Vevang lufter greenen på hull 8

Winter Tour 2019/2020 - Oppstart uke 44, mandag 28. oktober.

I forbindelse med stenging av banen ute, står nå simulatorene og innendørssesongen for tur. Fredag 18. oktober var reparatøren Petter på besøk for å se på våre simulatorer. Petter fikset den ene touch skjermen, byttet lerret på simulator 1 og oppgraderte softwaren på PC’ene. Vi håper flest mulig nå kaster seg rundt og blir med på årets innendørs vinterturnering. Turneringsansvarlig Svein Sørensen har gjort forandringer på regler (klubben kommer tilbake med mer informasjon), i år er turneringen inndelt i 3 ulike klasser. Vi håper dette skal bidra til økt deltakelse og større engasjement og et par ekstra permier!

En liten oppmerksomhet til vår kjære kjøkken Leif!

Kjøkken Leif i sitt rette element!

Kjøkken Leif i sitt rette element!

En stor takk må rettes til Leif for innsatsen han har lagt ned gjennom sesongen. Uten Leif ville vi ikke hatt en ansikt som møter oss når vi stopper for påfyll etter hull 9. Leif møter presist opp kl. 8 og er på kjøkkenet til kl. 15 fra tirsdag til fredag, han stiller opp på tureneringshelger! Stor takk for innsatsen!

Leif inviterer gjennom høsten på ulike varianter av middager . Vi håper medlemmene støtter opp om tilbudet og benytter seg av dette.

Svein-Tore Fossum