Vi søker Klubbsekretær

Vår nåværende administrativ- og sportslige leder klubben skal slutte .
Molde Golfklubb søker etter en ressurs som skal ivareta de administrative oppgavene i klubben i en 50% stilling. Klubben er i hovedsak dugnaddrevet med en fulltidsansatt greenkeeper. Regnskapsføring er satt bort. Klubbsekretær rapporter til styret, forbereder og deltar i styremøter.

Typiske oppgaver vil være

•Være kontaktpunkt for klubben : telefon, e-post, facebook
•Fakturahåndtering, økonomirapportering
•Medlemsadministrasjon
•Følge opp tilskudd/søknader
•Oppfølging og dialog med klubbens ulike komiteer
•Andre oppgaver etter avtale med styret

Vi søker etter en strukturert og utadvendt person med god administrativ og økonomisk forståelse.  Kunnskap om golf er ingen forutsetning. Vi har fleksibilitet mht. arbeidstid. Arbeidssted vil være klubbhuset på Eikrem i Molde med fleksibilitet ift. hjemmekontor utenom sesong. Du vil være klubbens ansikt utad og din arbeidstid definerer klubbens åpningstid.

Send søknad og relevante papirer til jobb@moldegolf.no
Evt. spørsmål kan rettes til styreleder Knut Sverre Berge 901 69 516

Søknadsfrist : snarest

Molde Golfklubb annonse klubbsekretær juni 2019.jpg
Dyre Halse