Saksforslag fra styret til årsmøtet

Styret fremmer en sak på årsmøtet om å innføre en "ny" kategori medlemskap fra 2020.

 

Det er realiteten en justering av eksisterende kategori Medlem med golfkort (greenfee) som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for bosatte i Romsdalsregionen med annen pris og mer innhold.

Ny medlemskategori – Greenfeemedlemsskap

  • Kr 2000,-

  • Dugnadsplikt.

  • Tigjengelig for alle uavhengig av bosted

  • 100 kr. rabatt på greenfee i Molde Golfklubb

  • Får med 3 greenfee-billetter

Les mer om bakgrunnen for forslaget i dette saksdokumentet

Dette er et tiltak vi vil gjøre for å unngå den store nedgangen vi har hatt av medlemmer de siste 2 årene. Vi må tilby et produkt som medlemmer som velger å melde seg ut har etterspurt.

TINGH