Vil du ha dette som din hjemmebane?

erbi_hostpaagolfbanen-20.jpg

Bli medlem

Som medlem av Molde Golfklubb får du fri tilgang til spill på banen og fri tilgang til rangeballer på treningsområdet. Molde Golfklubb er tuftet på dugnadsånden. Hvert år legger Astor og greenkeepergjengen ned mange timer og lange dager for å holde banen i så god stand som mulig. Klubben er helt avhengig av dugnad, derfor er dette obligatorisk for alle medlemmer. Når værgudene er med oss, har vi en fantastisk bane med flotte greener og gode fairwayer takket være våre medlemmer!

 
 

Medlemskap


  • Fri tilgang til spill på banen

  • Fri tilgang til rangeballer på treningsområdet

  • Dugnadsplikt

Over 25 år

5 000,- pr år

20-25 år

2 900,- pr år

 

Under 20 år

1 550,- pr år

Familiemedlemskap

8 750,- pr år

 

Greenfee-medlemskap


  • Tilgjengelig for alle uavhengig av bosted

  • kr 100 rabatt på greenfee

  • 3 gratis greenfee billetter

  • Dugnadsplikt

Kr 2000,- pr år.

 

Andre medlemskap


Medlemskap Golf Grønn Glede (GGG)

1 100,- pr år

Kursdeltagere VTG

2 500,- pr år

 

Æres- og frimedlemmer

—,- pr år

Nytt medlem fra annen klubb

3 000,- pr år

 

Passivt medlem

650,- pr år


 

Det er innført et dugnadsbidrag på kr. 1.000,- for alle medlemmer som bor i Romsdalsregionen og som er over 18 år. Dugnadstimer oppnås med innsats i ulike komitèer, utvalg eller arbeidsgrupper. Et års dugnadsinnsats (10 timer) godskrives neste års dugnadsinnsats. Alle medlemmer kan velge å betale kr. 1.000,- i stedet for å møte opp på dugnad.

Nye medlemmer kan jobbe inn dugnadsbidraget første året som medlem. Dette gir fritak for denne avgiften påfølgende sesong.