Panorama lagserien

Regler for Panorama lagserien i Molde Golfklubb


1. Lagserien

 • Lagserien i MOGK spilles etter Norges Golfforbunds (NGF) regler og retningslinjer samt bedriftsidrettens regler om lag og deltakelse

 • Lagserien skal være en sosial og hyggelig turnering

 • Det spilles i én klasse, felles for damer og herrer

 • Lagserien spilles som Match med ¾ hcp for alle spillere

 • Beste score på hvert enkelt hull er lagets resultat på hullet. Det laget som har best resultat vinner hullet. Ved likt resultat er hullet delt. Hvis det ene laget gir det andre laget «hullet» så plukke vi opp og går videre. Spilleren plukker opp ballen hvis det er tydelig han/hun ikke kan bidra på gitt hull. Dette for å spare tid

 • Matchen er avgjort når det andre laget ikke kan nå igjen det andre. (spill gjerne ferdig runden, men dette er utenfor Lagserien og skal ikke føres på scorekortet)

 • Det spilles maks ni hull. Banens sloperating brukes på vanlig måte.

 • Herrer spiller fra tee 51 hull 1-9 og damer fra tee 45 hull 1-9

 • Ved første tee trekker lagene om hvilket lag som skal slå ut først. Senere slår laget med best resultat fra forrige hull først

2. Spilleform

Det spilles enkel serie i løpet av sesongen slik at hvert lag møter hverandre én gang


3. Hvem kan delta

 • Hvert lag kan totalt benytte så mange spillere som de vil gjennom sesongen, men de skal meldes inn til personene til post@moldegolf.no før de spiller evt. match

 • Hvert lag benytter kun to spillere pr runde

 • En spiller kan bare spille for ett lag i samme sesong

 • Minste krav til spillere som skal delta er gjennomført VTG-kurs, spillere med HCP 36 eller over spiller fra HCP 36 med 3/4 HCP. Alle andre spiller med ¾ HCP

 • Lag som bruker spillere som ikke har betalt årskontingent taper automatisk kampen

4. Banen

 • Alle serierunder skal spilles på sommergreen

 • Alle runder skal spilles i henhold til starttiden som kapteinene bestemmer seg for

5. Regler

 • NGF’s regler sammen med banens lokale regler gjelder, (jmf. punkt 1 a)

 • Reglene for Lagserien i Molde Golfklubb styres av Lagserien-komiteen. Eventuelle klager rettes skriftlig til komiteen, som er suverene i forbindelse med domsavgjørelser

 • Alle spillere skal kunne vise gyldig Hcp kort eller Grønt kort/VTG før hver runde begynner. Det må være betalt påmeldingsavgift og kontigent for sesongen i MGK eller tilsvarende klubb for at man skal være spilleberetiget. Spiller som ikke har sitt kort med eller ikke er spilleberetiget, vil ikke kunne spille. (jmf. pkt. 6 e). Spiller et lag eller en spiller som ikke er spilleberetiget som ansees dette som ufulstendig utfylt scorekort (jmf. punkt 5 d)

 • Det skal føres eget scorekort for hver runde. Hver spiller skal ha sin markør i flg. NGF’s regler. Scorekort skal være kontrollerbare, og være godkjent med underskrift av begge lag. Annet fører til automatisk stryk av poeng og score for laget. Alle hvite felter skal fylles ut. Lagenes navn, de deltagende spilleres navn, handicap og antall tildelte slag fylles ut før runden. Etter endt runde legges fullstendig utfylt scorekort i egen postkasse v/ ”Hull 19” merket «Lagserien”.

 • Alle spillere må registrere seg på Golfbox før start. Lagets kapteiner er ansvarlig for at dette blir gjort. (Bestill gjerne i god tid - ref. terminliste)

6. Poengberegning

 • Det gis to poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap

 • Det laget som får høyest samlet poengsum etter at alle serierundene er spilt har vunnet serien. (Vær oppmerksom på at dette er summen av poeng et lag får ved vunnet eller delt runde)

 • Ved poenglikhet etter endt serie avgjør innbyrdes oppgjør, deretter omkamp. Dersom ett av lagene ikke møter til gjeldende avtalt runde, innrømmes motspillende lag Walk-over og gis to poeng. Det skal leveres scorekort

 • Dersom et lag trekker seg i løpet av sesongen, skal alle runder laget har spilt strykes. Poeng nullstilles for de rundene laget har spilt

 • Et lag kan stille med én enkelt spiller, men denne spillerens score teller da hele tiden

7. Resultater

Hjemmelaget er ansvarlig for å rapportere resultat for runden i fastsatt form til komiteen innen 72 timer etter rundens slutt


8. Kostnader

 • Laget bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av serierunden. Greenfee for spillere uten fri spillerett er kr. 200,-

 • Det skal betales påmeldingsavgift (kr. 1.500,-) for hvert lag som deltar i seriespillet. Noen lag har avtale gjennom sponsorkontrakter

 • Påmeldingen er å regne som bindene og avgiften refunderes ikke for lag som trekker seg i løpet av sesongen

9. Flytting av starttid

 • Det blir satt opp spilletider for hver runde. Ved avvik fra dette må begge lag være enig i ny starttid. Ingen lag skal ha mer enn 2 utsattekamper til en hver tid. Lagene kan avtale å spille kamper før oppsatt uke

 • Utsettelse av kamper må skje senest 24 timer før kampen skulle ha vært spilt. Begge lag bør være fleksible (regel 1b). Skjer utsettelsen senere en 24 timer så henstilles det fortsatt til å finne en ny kampdato, men det andre laget kan kreve walk over

 • Hvert lag skal ha én enkelt kontaktperson, fortrinnsvis en e-mailadresse. Dersom fast kontaktperson ikke er tilgjengelig i en periode,må han sørge for at en annen på laget overtar funksjonen, og at dette gjøres kjent